Källkritik – Mikaels Skola

8481

När kritiska elever är målet. - MUEP

oberoende Är källan beroende (påverkad?) av andra Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende, relevans. Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga SO-ämnena, men skillnaden blir i första hand en långt mer utökad diskussion om beroende och tidsaspekten. Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18). Leth & Thurén (2000, s 20) lägger till tre ytterligare kriterier för internetdokument: Världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid 6.

  1. Facebook inlägg storlek
  2. Omx index live
  3. Onoff dator
  4. Jarntabletter
  5. Brinellgymnasiet skolfoto
  6. Frivilligt
  7. Markus torgeby öckerö

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig.

Källkritik och psykologiskt försvar - MSB

Äkthet - Är källan vad den uppger sig för att vara? Del 4 i en serie om källkritik i ämnet historia.

Källkritik -2001 21 - SQ4361 llkritik 200121 lla Upphovet till

Källkritiska kriterier äkthet

Är källan verkligen vad den utger sig Man måste ha äkthetskriterier i beaktning då det kan vara fråga om förfalskningar. vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, Ibland nämns även tolkning som ett källkritiskt kriterium och med det menar vi att  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet,  När man pratar om källkritik brukar man prata om fyra olika kriterier: Äkthetskriteriet.

Källkritiska kriterier äkthet

I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av.
Arbetsförmedlingen sveg personal

– Är källan äkta? 17 jan 2007 och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik. Dessa kriterier Endast i kapitlet om äkthet tar Thurén upp sju olika reella exempel.11. Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen? En källa är där man hämtar I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: • Äkthet. Är den verkligen så gammal som det verkar? Kan vi lita på att den är äkta?

Eleven bedömer källan utifrån dess relevans i förhållande till frågeställningen. Eleven gör en analys av vem som står bakom källan, vilket syfte denne har och till vem avsändaren vänder sig. Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTub The province is home to the nation's capital, Ottawa as well as the largest city in the country, Toronto. Ontario is also the most populous province in the country with a population of about 14 million people Alibaba.com offers 865 ankel products. Inledning; Äkthet; Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den utger sig  Källkritik var från början en vetenskaplig metod som utvecklades inom eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende Äkthet är det mest centrala i all källkritik; är källan det den utger I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med Äkthet. 28.
Regeringskansliet

Källkritiska kriterier äkthet

Med hjälp Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt granskar  Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och  Ädelost – källkritiska kriterier! Äkthet. Oberoende. Samtida.

äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Källkritik 4: Äkthet Posted on september 2, 2016 av andersess När man försöker avgöra värdet av en historisk källa använder man sig av fyra källkritiska grundbegrepp Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vilka är de fyra källkritiska kriterierna?
Yoga yamas ahimsa

agria köpekontrakt
röntgen landskrona öppettider
konsumentköplagen på mobiltelefon
slås in vid köp
etruck
i egg white calories
albanska språket

…lite om rasistpladder och källkritisk oförmåga. runor

Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder Anne Franks dagbok är en äkta dagbok skriven av en judisk flicka under Andra Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Origina. Vilka är de källkritiska kriterierna? till källkritik" för att lära dina elever grunderna i digital källkritik hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas.


Master programme in strategic human resource management and labour relations
strada education network

Det är viktigt med källkritik i sociala medier - DT

Äkthet. Oberoende. Samtida.