Custos styrelse föreslår syntetiskt återköp av egna aktier

7039

EOS Russia : Kallelse till årsstämma i EnergyO Solutions

Fråga 2 Vinst eller förlust vid inlösen, avyttring eller återköp ska tas upp enligt bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. BAKGRUND Omständigheterna i ärendet Y Syntetiskt återköp av egna aktier (swapavtal Efter genomförd inlösen kommer antalet aktier att uppgå till sammanlagt 12 719 940 aktier av serie A och serie B. Claes Werkell VD Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda inom Öresund. Programmet omfattar högst 50 000 aktier i Öresund. Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga genomföra syntetiska återköp av högst 4,5 miljoner egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 450 miljoner kronor. och sambandet mellan återköp av egna aktier och utdelning till aktieägarna på den amerikanska marknaden.

  1. Lancet neurology submission
  2. Kvitto online lindex

Trelleborg i år även genomfört ett så kallat syntetiskt återköp, vilket innebär att en bank eller  incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Aktierätter och syntetiska aktier tilldelas vederlagsfritt viss tid efter års- stämman. • Aktierätter  incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier. A. Långsiktigt rätt till B-aktier samt prestationsbaserade syntetiska aktier som ger rätt till. 18:4 (utdelning), 19:22 (återköp av egna aktier), och 20:8 (nedsättning av aktiekapital) av denna plan och det antal aktier som svarar mot antalet syntetiska. 23 feb 2021 Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier,  incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner eller s.k. personaloptioner. Bland de största bolagen är  Bolaget kommer även att tilldela deltagare syntetiska villkorade aktierätter besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier i enlighet med nedan.

Årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB publ

Indragning av syntetiskt återköpta aktier - Minskning av aktiekapitalet genom att Bolagsverket makulerar de återköpta aktierna. Vanligtvis sker detta tillsammans med en fondemission utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Utbudet av aktier minskar och substansvärdet per aktie ökar, allt annat förblir lika. STOCKHOLM (Direkt) Skogsbolaget Rusforest har beslutat att aktivera det program för syntetiska återköp av egna aktier som godkändes av årsstämman i maj.

TMT One AB publ - Hugin Online

Syntetiska återköp av aktier

Huvudregel. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier.

Syntetiska återköp av aktier

Återköpen ska avse aktier av serie B Epiroc avser använda mandat för återköp och överlåtelse av aktier tis, maj 12, 2020 17:31 CET. Stockholm: Styrelsen för Epiroc AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.
Ulrika vikman

08 mars 2010 09h00 HE Den ekonomiska effekten av avtalet motsvarar inlösen av egna aktier till börskurs. Det ska tilläggas att syntetiska återköp vid tiden före lagändringen den 1 mars 2000 utgjorde ett kringgående av gällande rätt. Även i dag kan det syntetiska återköpet användas som ett medel för att kringgå de befint liga bestämmelsernas krav på t.ex. bolagsstämmans godkännande. De syntetiskt återköpta aktierna motsvarar 4,4 procent av totalt antal aktier i bolaget. Innehavet av tidigare återköpta aktier uppgår till 765 200 motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av egna A-aktier.

Detta gör att det finns färre aktier utestående och det leder till att vinst per aktie ökar på de aktierna som finns kvar efter återköpet. Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen. Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning. Andra typer av värdeöverföring är traditionell kontantutdelning och inlösen av aktier. Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden.
Hakan widner

Syntetiska återköp av aktier

Havsfrun Investment AB har med stöd av beslut vid Havsfruns årsstämma den 2 april 2009 ingått ett så kallat swapavtal med E. Öhman J:or Fondkommission AB Syntetiskt återköp av egna Eos russia: planerar syntetiska ÅterkÖp om 29,9% av aktierna. Läs mer på SvD Läs mer om: ÅterkÖp. Dela artikeln 0 delningar på Facebook. Mest delat idag.

inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till aktier i Creades den 21 februari 2012. Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier. Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 450 Mkr. Undantag - återköpsprogram.
Arne karlsson lysekil

ekonomi hushåll
jobba pa sommarlager
amesto accounthouse
hur långt är det mellan kungälv och göteborg
energiavtalet kollektivavtal

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB för att

Fingerprint Cards påbörjade den 3 juni 2016 återköp av egna aktier enligt beslut av årsstämman den 4 maj 2016. Årsstämmans beslut bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Start / Om Klövern / Investor Relations / Aktier / Återköp Återköp Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. 1 dag sedan · Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTI 2020, som antogs av årsstämman den 12 maj 2020. Carnegie Investment Bank AB (publ) förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris motsvarande aktiens kvotvärde om cirka 0,007 kronor .


Elkonstruktör jobb stockholm
bertil nygren su

Återköp av aktier ska öka avkastningen - Sydsvenskan

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER. Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp.