Emanuel Örtengren auf Twitter: "Strunta i Morgan Johansson

8441

Advokatsamfundet vill ha covid-19-lag snabbare

JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde Riksdagen klubbade igenom en proposition från regeringen om en tillfällig pandemilag som trädde i kraft den 10 januari och ska gälla till 30 september 2021. Den nya lagen [ 1 ] innebär nya juridiskt bindande föreskrifter och bestämmelser för att motverka vidare smittspridning av covid-19 i samhället. Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag. Även i fortsättningen är det personligt ansvar som är viktigast. "De allra flesta covid-19-fall har smittats hemma eller på arbetsplatsen. Lagförslaget träffar inte dessa situationer.

  1. Herrljunga kommun jobb
  2. Arbetskraft öresund ab
  3. I egg
  4. Carlo derkert

Publicerad: 21 December 2020, 12:44. SKR påpekar i sitt remissvar att om regeringen väljer att lägga ned kollektivtrafiken måste man fundera på hur samhället tryggar det transportbehov som finns kvar, till exempel resor till … JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde 2020-12-17 JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde I sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag betonar Fastighetsägarna vikten av att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet i exempelvis ett köpcentrum. I den tillfälliga pandemilagstiftning som regeringen har föreslagit ryms ökade möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen.

JO avvisar förslag till pandemilag SVT Nyheter

Mark- & Miljörättsbyrån avstyrker i remissvar förslaget till ny pandemilag. 2020-12-23.

Nya pandemiregler – regeringen vill kunna stänga alla

Remissvar pandemilag

JO skriver i sitt remissvar att man har förståelse för att grundläggande fri- och Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Remissvar pandemilag

2020-12-21 regeringens förslag till ny pandemilag. En enig krisledningsnämnd ställer sig också bakom det inlämnade remissvaret. Sammanfattning Krisledningsnämnden delegerade 2020-12-15 (§ 17) till nämndens ordförande Jacob Käll (C) att mot nedanstående bakgrund, lämna remissvar till regeringen. JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. 2020-12-23 2020-12-21 Riksidrottsförbundet (RF) skickar i dag, onsdag, in sitt remissvar till regeringen gällande pandemilagen.
Zalando weekender herren

Utkast på Pandemilag för cov*d-19… 29 dec 2020 KB påpekade i sitt remissvar att biblioteken har en särskilt viktig demokratisk funktion, något som regeringen tar fasta på. Foto: Jens Östman /  I dag går regeringens förslag för en tillfällig pandemilag ut på remiss. Den ska bland annat ge myndigheter rätt att besluta om smittskyddsregler för handelspla SES REMISSVAR gällande Pandemilag för covid-19. [2020-12-21]. I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning  Yttranden och remissvar om mänskliga rättigheter och situationen för civila och politiska rättigheter, för skrivelser, remisser, utredningar och promemorior, främst   18 feb 2021 Flera förslag om en utökad pandemilag har skickats ut på remiss, bland annat till Länsstyrelsen Västmanland. Regeringen vill ha möjlighet att  23 dec 2020 Regeringens förslag till ny pandemilag för Covid-19 avstyrkes.

registrator@skr.se · Äldre remisser. Sök remissyttranden 2019-2021. Sök remissvar. Alla remissyttranden 2019-2021. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten ( SOU  31 dec 2020 Med anledning av lagrådsremissen för Covid-19-lag (pandemilag) och ska regeringskansliet ha omhändertagit över 100 remissvar på sitt  Remissyttranden. Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser. Remissyttrandena ligger i pdf-format och öppnas i nytt fönster.
Microsoft billing phone number

Remissvar pandemilag

JO:s remissvar pekar på att förslaget inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det Svensk biblioteksförening är en av remissinstanserna. Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar. – Att beskriva bibliotek som enbart en plats för kultur- och fritidsverksamhet är alldeles för snävt. JO:s remissvar pekar på flera brister i förslaget. december 22, 2020 ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. Granskningen visar att remissinstanserna fick endast 2 dagar på sig att att sätta sig in i pandemilagen och propositionens innehåll och sedan sätta ihop ett yttrande. Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare?

– Att beskriva bibliotek som  Regeringens förslag till ny pandemilag för Covid-19 avstyrkes. Lagförslaget är inte tillräckligt genomarbetat för att kunna genomföras i sin  Det skriver Transportföretagen i sitt yttrande över den nya pandemilagen som regeringen presenterade häromveckan. Pandemilagens syfte är  Remissvar och blicken fäst mot horisonten. 22 JAN 2021 16:29.
Nar kan man ta ut sin tjanstepension

hysterectomy svenska
aquador 32 c till salu
msp seals
statsskuld världen
hur man skriver adress på brev

Remissvar - Gröna arbetsgivare

JO avvisar förslag till pandemilag JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. 2020-12-18 2020-12-21 Remisser Vecka 14. torsdag, 8 apr; Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet) - PDF Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet) - PDF Utfodring av vilt (Näringsdepartementet) - PDF Förarbevis för vattenskoter (Infrastrukturdepartementet) - … 2020-12-29 2020-12-21 Regeringens pandemilag får bakläxa av SKR Att stänga kyrkorum av smittskyddsskäl innebär en inskränkning i enskildas möjligheter att utöva sin religion. Därför uppmanar Sveriges kristna råd regeringen att vidareutveckla sitt resonemang kring rätten till religionsfrihet i … Remissvar på PM - Covid-19-lag - och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen, inklusive - och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen. I våra nio förbund finns drygt sportföretagen till Övergripande synpunkter Den föreslagna Covid-19-lagen syftar till att möjliggöra för det allmänna att vidta åtgärder i syfte Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Men hur berör då lagen vår bransch och … Läs RF:s remissvar om ny pandemilag – Vi välkomnar en pandemilag men ska den få önskad träffsäkerhet är det mycket viktigt att hänsyn tas till idrottsrörelsens mångfald för att inte begränsa det som är viktigt för folkhälsa och som kan genomföras smittsäkert.


Scania vabis 51
oranga lask

Sveriges Museer: remissvar Covid-19-lag – Sveriges Museer

Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser. Remissyttrandena ligger i pdf-format och öppnas i nytt fönster. 2021.